เลือกหมวดสินค้า

Category2
 • SKF Speedi-Sleeve
 • System 24
 • กริดคัปปลิ้ง
 • ข้อต่อโซ่
 • จารบี
 • ซีลสำหรับเสื้อ
 • ซีลเพลาแนวรัศมี
 • ตลับลูกปืน (ตลับลูกปืน Y)
 • ตลับลูกปืนคาร์บ
 • ตุ๊กตาพลัมเมอร์บล็อค
Category3
 • Element Hytrel ®
 • Element nitrile มาตรฐาน
 • Element nitrile แบบหุ้ม
 • Element urethane
 • Element มาตรฐาน
 • SKF Speedi-Sleeve
 • กริด
 • กริดคัปปลิ้ง
 • กริดคัปปลิ้ง, ฝาครอบแยกส่วนแนวตั้ง, กริด
 • กริดคัปปลิ้ง, ฝาครอบแยกส่วนแนวตั้ง, ดุม
Feature1
 • 4-lip seal
 • Felt ring
 • กระบอกอัดจารบี
 • กระบอกอัดจารบีแบบใช้ไฟฟ้า
 • ค่าช่องว่างภายในต่ำ
 • จารบีเบอร์ 2
 • จารบีเบอร์ 3
 • ชุดตอกประกอบตลับลูกปืน
 • ตัวดูดลูกปืนรูในแบบตุ้ม
 • ถอดดูดลูกปืน 2 ขา
 • ถอดดูดลูกปืน 3 ขา
 • ถอดดูดลูกปืนรูใน 3 ขา
 • ป้องกันน้ำมัน
 • ปากซีลชั้นเดียว
 • ปากซีลสองชั้น
 • ฝายาง
 • ฝายางไม่สัมผัส
 • ฝาเหล็ก
 • ร่อง14M
 • ร่อง3M
 • ร่อง3V
 • ร่อง5M
 • ร่อง5V
 • ร่อง8M
 • ร่อง8V
 • ร่องA
 • ร่องAT10
 • ร่องAX
 • ร่องB
 • ร่องBB
 • ร่องBX
 • ร่องC
 • ร่องCX
 • ร่องD
 • ร่องH
 • ร่องL
 • ร่องSPA
 • ร่องSPB
 • ร่องSPC
 • ร่องSPZ
 • ร่องT10
 • ร่องXH
 • ร่องXL
 • ร่องXPA
 • ร่องXPB
 • ร่องXPC
 • ร่องXPZ
 • ร่องZ
 • รังทองเหลือง
 • รังเหล็ก
 • รังโพลียาไมด์
 • รับรอบจัดพิเศษ
 • รับรอบจัดพิเศษกว่า
 • รูเตเปอร์ รู K
 • รูเพลาตรง
 • ลูกปืนตุ๊กตาคันชัก
 • ลูกปืนตุ๊กตาพลัมเมอร์บล็อค
 • ลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
 • ลูกปืนทนความร้อนสูง
 • สำหรับเพลานิ้ว
 • สำหรับเพลามิล
 • เครื่องตั้งศูญย์เพลา
 • เบอร์05
 • เบอร์06
 • เบอร์08
 • เบอร์10
 • เบอร์100
 • เบอร์12
 • เบอร์120
 • เบอร์16
 • เบอร์20
 • เบอร์24
 • เบอร์25
 • เบอร์35
 • เบอร์40
 • เบอร์50
 • เบอร์60
 • เบอร์80
 • โซ่เบอร์100
 • โซ่เบอร์120
 • โซ่เบอร์140
 • โซ่เบอร์160
 • โซ่เบอร์180
 • โซ่เบอร์200
 • โซ่เบอร์240
 • โซ่เบอร์25
 • โซ่เบอร์35
 • โซ่เบอร์40
 • โซ่เบอร์40B
 • โซ่เบอร์40H
 • โซ่เบอร์40SH
 • โซ่เบอร์41
 • โซ่เบอร์50
 • โซ่เบอร์50H
 • โซ่เบอร์50SH
 • โซ่เบอร์60
 • โซ่เบอร์60H
 • โซ่เบอร์60SH
 • โซ่เบอร์80
 • โซ่เบอร์80H
Feature2
 • 000 psi)
 • 000 มม.
 • 10 ฟุต (3 เมตร)
 • 10ฟัน
 • 10ร่อง
 • 11ฟัน
 • 12ฟัน
 • 13ฟัน
 • 144ฟัน
 • 14ฟัน
 • 150ฟัน
 • 15ฟัน
 • 16ฟัน
 • 17ฟัน
 • 18ฟัน
 • 192ฟัน
 • 19ฟัน
 • 1ชั้น
 • 1ร่อง
 • 20ฟัน
 • 216ฟัน
 • 21ฟัน
 • 22ฟัน
 • 23ฟัน
 • 24ฟัน
 • 25ฟัน
 • 26ฟัน
 • 27ฟัน
 • 28ฟัน
 • 29ฟัน
 • 2ชั้น
 • 2ร่อง
 • 30ฟัน
 • 31ฟัน
 • 32ฟัน
 • 33ฟัน
 • 34ฟัน
 • 35ฟัน
 • 36ฟัน
 • 38ฟัน
 • 3ชั้น
 • 3ร่อง
 • 40ฟัน
 • 42ฟัน
 • 44ฟัน
 • 45ฟัน
 • 48ฟัน
 • 4ร่อง
 • 50ฟัน
 • 56ฟัน
 • 5ร่อง
 • 60ฟัน
 • 64ฟัน
 • 66ฟัน
 • 6ร่อง
 • 72ฟัน
 • 800 psi)
 • 80ฟัน
 • 8ร่อง
 • 90ฟัน
 • NBR
 • VITON ทนความร้อนสูง
 • ขนาด 125 มล.
 • ขนาด 60 มล.
 • ครึ่งข้อ
 • ถัง 1 กิโล
 • ถัง 18 กิโล
 • ถัง 5 กิโล
 • ฝายาง
 • พลังดึง 100 kN
 • พลังดึง 120 kN
 • พลังดึง 60 kN
 • พลังดึง 75 kN
 • มีฟัน
 • ระยะการตั้งศูญย์ 50 – 3
 • ระยะการตั้งศูญย์ 50 – 6
 • รังทองเหลือง
 • รังโพลียาไมด์
 • รับรอบจัดพิเศษ
 • รับรอบจัดพิเศษกว่า
 • ลูกปืนทนความร้อนสูง
 • ลูกปืนป้องกันการสั่นสะเทือ
 • สายพานดับเบิ้ล
 • หลอด 0.2 กิโล
 • หลอด 0.4 กิโล
 • เต็มข้อ
 • แรงดันสูงสุด 40 MPa (5
 • แรงดันสูงสุด 700 bar (10
Feature3
 • 10 ฟุต (3 เมตร)
 • 10ฟัน
 • 11ฟัน
 • 12ฟัน
 • 13ฟัน
 • 14ฟัน
 • 15ฟัน
 • 16ฟัน
 • 17ฟัน
 • 18ฟัน
Feature4
 • 500 mAh
 • จารบีฟู้ด อุตสหกรรมอาหาร
 • ป้องกันของมีคมบาด
 • รับความเร็วรอบสูง
 • รับรอบจัดสูง
 • รับแรงดันสูง
 • รับโหลดและแรงได้สูง
 • หนืดแข็งเป็นพิเศษ
 • เตเปอร์บุช
 • เฟืองมาตราฐาน ISOB
Feature5
 • รับแรงดันสูง
 • ลดการเจือปนกับตลับลูกปืน
 • เตเปอร์บุช
Inner circle
 • 10
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 12
 • 120
 • 125
 • 13
 • 130
Outer
 • 10
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 120
 • 125
 • 13
 • 130
 • 135
Thickness
 • 10
 • 10.312
 • 10.541
 • 10.998
 • 101.6
 • 102
 • 103
 • 104
 • 106
 • 108
Size
 • ขนาด 1 นิ้ว
 • ขนาด 2 นิ้ว
 • ขนาด 3 นิ้ว
Size-1
 • ขนาด 0.25 นิ้ว
 • ขนาด 0.38 นิ้ว
 • ขนาด 0.5 นิ้ว
 • ขนาด 0.63 นิ้ว
 • ขนาด 0.75 นิ้ว
 • ขนาด 1.25 นิ้ว
 • ขนาด 1.5 นิ้ว
 • ขนาด 1.75 นิ้ว
 • ขนาด 2.25 นิ้ว
 • ขนาด 2.5 นิ้ว
Size-2
 • ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน
 • ขนาด 1 นิ้ว 4 หุน
 • ขนาด 1 นิ้ว 6 หุน
 • ขนาด 2 นิ้ว 2 หุน
 • ขนาด 2 นิ้ว 4 หุน
 • ขนาด 2 หุน
 • ขนาด 3.04 หุน
 • ขนาด 4 หุน
 • ขนาด 5.04 หุน
 • ขนาด 6 หุน

ตารางราคาร่องนำศูนย์ HiTD 8M

Category2
 • SKF Speedi-Sleeve
 • System 24
 • กริดคัปปลิ้ง
 • ข้อต่อโซ่
 • จารบี
 • ซีลสำหรับเสื้อ
 • ซีลเพลาแนวรัศมี
 • ตลับลูกปืน (ตลับลูกปืน Y)
 • ตลับลูกปืนคาร์บ
 • ตุ๊กตาพลัมเมอร์บล็อค
Category3
 • Element Hytrel ®
 • Element nitrile มาตรฐาน
 • Element nitrile แบบหุ้ม
 • Element urethane
 • Element มาตรฐาน
 • SKF Speedi-Sleeve
 • กริด
 • กริดคัปปลิ้ง
 • กริดคัปปลิ้ง, ฝาครอบแยกส่วนแนวตั้ง, กริด
 • กริดคัปปลิ้ง, ฝาครอบแยกส่วนแนวตั้ง, ดุม
Feature1
 • 4-lip seal
 • Felt ring
 • กระบอกอัดจารบี
 • กระบอกอัดจารบีแบบใช้ไฟฟ้า
 • ค่าช่องว่างภายในต่ำ
 • จารบีเบอร์ 2
 • จารบีเบอร์ 3
 • ชุดตอกประกอบตลับลูกปืน
 • ตัวดูดลูกปืนรูในแบบตุ้ม
 • ถอดดูดลูกปืน 2 ขา
 • ถอดดูดลูกปืน 3 ขา
 • ถอดดูดลูกปืนรูใน 3 ขา
 • ป้องกันน้ำมัน
 • ปากซีลชั้นเดียว
 • ปากซีลสองชั้น
 • ฝายาง
 • ฝายางไม่สัมผัส
 • ฝาเหล็ก
 • ร่อง14M
 • ร่อง3M
 • ร่อง3V
 • ร่อง5M
 • ร่อง5V
 • ร่อง8M
 • ร่อง8V
 • ร่องA
 • ร่องAT10
 • ร่องAX
 • ร่องB
 • ร่องBB
 • ร่องBX
 • ร่องC
 • ร่องCX
 • ร่องD
 • ร่องH
 • ร่องL
 • ร่องSPA
 • ร่องSPB
 • ร่องSPC
 • ร่องSPZ
 • ร่องT10
 • ร่องXH
 • ร่องXL
 • ร่องXPA
 • ร่องXPB
 • ร่องXPC
 • ร่องXPZ
 • ร่องZ
 • รังทองเหลือง
 • รังเหล็ก
 • รังโพลียาไมด์
 • รับรอบจัดพิเศษ
 • รับรอบจัดพิเศษกว่า
 • รูเตเปอร์ รู K
 • รูเพลาตรง
 • ลูกปืนตุ๊กตาคันชัก
 • ลูกปืนตุ๊กตาพลัมเมอร์บล็อค
 • ลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
 • ลูกปืนทนความร้อนสูง
 • สำหรับเพลานิ้ว
 • สำหรับเพลามิล
 • เครื่องตั้งศูญย์เพลา
 • เบอร์05
 • เบอร์06
 • เบอร์08
 • เบอร์10
 • เบอร์100
 • เบอร์12
 • เบอร์120
 • เบอร์16
 • เบอร์20
 • เบอร์24
 • เบอร์25
 • เบอร์35
 • เบอร์40
 • เบอร์50
 • เบอร์60
 • เบอร์80
 • โซ่เบอร์100
 • โซ่เบอร์120
 • โซ่เบอร์140
 • โซ่เบอร์160
 • โซ่เบอร์180
 • โซ่เบอร์200
 • โซ่เบอร์240
 • โซ่เบอร์25
 • โซ่เบอร์35
 • โซ่เบอร์40
 • โซ่เบอร์40B
 • โซ่เบอร์40H
 • โซ่เบอร์40SH
 • โซ่เบอร์41
 • โซ่เบอร์50
 • โซ่เบอร์50H
 • โซ่เบอร์50SH
 • โซ่เบอร์60
 • โซ่เบอร์60H
 • โซ่เบอร์60SH
 • โซ่เบอร์80
 • โซ่เบอร์80H
Feature2
 • 000 psi)
 • 000 มม.
 • 10 ฟุต (3 เมตร)
 • 10ฟัน
 • 10ร่อง
 • 11ฟัน
 • 12ฟัน
 • 13ฟัน
 • 144ฟัน
 • 14ฟัน
 • 150ฟัน
 • 15ฟัน
 • 16ฟัน
 • 17ฟัน
 • 18ฟัน
 • 192ฟัน
 • 19ฟัน
 • 1ชั้น
 • 1ร่อง
 • 20ฟัน
 • 216ฟัน
 • 21ฟัน
 • 22ฟัน
 • 23ฟัน
 • 24ฟัน
 • 25ฟัน
 • 26ฟัน
 • 27ฟัน
 • 28ฟัน
 • 29ฟัน
 • 2ชั้น
 • 2ร่อง
 • 30ฟัน
 • 31ฟัน
 • 32ฟัน
 • 33ฟัน
 • 34ฟัน
 • 35ฟัน
 • 36ฟัน
 • 38ฟัน
 • 3ชั้น
 • 3ร่อง
 • 40ฟัน
 • 42ฟัน
 • 44ฟัน
 • 45ฟัน
 • 48ฟัน
 • 4ร่อง
 • 50ฟัน
 • 56ฟัน
 • 5ร่อง
 • 60ฟัน
 • 64ฟัน
 • 66ฟัน
 • 6ร่อง
 • 72ฟัน
 • 800 psi)
 • 80ฟัน
 • 8ร่อง
 • 90ฟัน
 • NBR
 • VITON ทนความร้อนสูง
 • ขนาด 125 มล.
 • ขนาด 60 มล.
 • ครึ่งข้อ
 • ถัง 1 กิโล
 • ถัง 18 กิโล
 • ถัง 5 กิโล
 • ฝายาง
 • พลังดึง 100 kN
 • พลังดึง 120 kN
 • พลังดึง 60 kN
 • พลังดึง 75 kN
 • มีฟัน
 • ระยะการตั้งศูญย์ 50 – 3
 • ระยะการตั้งศูญย์ 50 – 6
 • รังทองเหลือง
 • รังโพลียาไมด์
 • รับรอบจัดพิเศษ
 • รับรอบจัดพิเศษกว่า
 • ลูกปืนทนความร้อนสูง
 • ลูกปืนป้องกันการสั่นสะเทือ
 • สายพานดับเบิ้ล
 • หลอด 0.2 กิโล
 • หลอด 0.4 กิโล
 • เต็มข้อ
 • แรงดันสูงสุด 40 MPa (5
 • แรงดันสูงสุด 700 bar (10
Feature3
 • 10 ฟุต (3 เมตร)
 • 10ฟัน
 • 11ฟัน
 • 12ฟัน
 • 13ฟัน
 • 14ฟัน
 • 15ฟัน
 • 16ฟัน
 • 17ฟัน
 • 18ฟัน
Feature4
 • 500 mAh
 • จารบีฟู้ด อุตสหกรรมอาหาร
 • ป้องกันของมีคมบาด
 • รับความเร็วรอบสูง
 • รับรอบจัดสูง
 • รับแรงดันสูง
 • รับโหลดและแรงได้สูง
 • หนืดแข็งเป็นพิเศษ
 • เตเปอร์บุช
 • เฟืองมาตราฐาน ISOB
Feature5
 • รับแรงดันสูง
 • ลดการเจือปนกับตลับลูกปืน
 • เตเปอร์บุช
Inner circle
 • 10
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 12
 • 120
 • 125
 • 13
 • 130
Outer
 • 10
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 120
 • 125
 • 13
 • 130
 • 135
Thickness
 • 10
 • 10.312
 • 10.541
 • 10.998
 • 101.6
 • 102
 • 103
 • 104
 • 106
 • 108
Size
 • ขนาด 1 นิ้ว
 • ขนาด 2 นิ้ว
 • ขนาด 3 นิ้ว
Size-1
 • ขนาด 0.25 นิ้ว
 • ขนาด 0.38 นิ้ว
 • ขนาด 0.5 นิ้ว
 • ขนาด 0.63 นิ้ว
 • ขนาด 0.75 นิ้ว
 • ขนาด 1.25 นิ้ว
 • ขนาด 1.5 นิ้ว
 • ขนาด 1.75 นิ้ว
 • ขนาด 2.25 นิ้ว
 • ขนาด 2.5 นิ้ว
Size-2
 • ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน
 • ขนาด 1 นิ้ว 4 หุน
 • ขนาด 1 นิ้ว 6 หุน
 • ขนาด 2 นิ้ว 2 หุน
 • ขนาด 2 นิ้ว 4 หุน
 • ขนาด 2 หุน
 • ขนาด 3.04 หุน
 • ขนาด 4 หุน
 • ขนาด 5.04 หุน
 • ขนาด 6 หุน

ตารางร่องนำศูนย์ HiTD 8Mราคา

1 รายการ
Search SKU
×

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า